Ostatnie wpisy

Archiwa

Z wizytą w Rydze

8.10.2014

Nasza szkoła aktywnie uczestnicy w pozyskiwaniu środków europejskich na działania edukacyjne. W ramach projektu Leonardo da Vinci  pt. "Fascinating ICT Tools for People with Disabilities" w dniach od 25 do 29 września br. uczniowie wraz z nauczycielami Zespołu Szkół nr 6 uczestniczyli w wyjeździe do stolicy Łotwy Rygi.

 Tam przez kilka dni brali udział we wspólnych warsztatach  i zajęciach taneczno-muzycznych. To było dla nich bardzo interesujące doświadczenie począwszy od lotu samolotem, aż po udział w międzynarodowych zajęciach warsztatowych dających możliwość sprawdzenia swoich kompetencji językowych. Podczas warsztatów uczniowie pracowali w oparciu o specjalną instrukcję rysunkową wspomaganą napisami w języku angielskim.
 
 
W wspólnych warsztatach zorganizowanych w galerii uczestniczyli pozostali partnerzy projektu, Polacy, Bułgarzy, Portugalczycy, Włosi oraz Łotysze. Prace nad składaniem i dekorowaniem tekturowych pudełek zakończyło wspólne zbiorowe zdjęcie. W tym samym czasie koordynatorzy omawiali funkcjonowanie strony internetowej projektu, która w zamyśle ma pomagać osobom niepełnosprawnym w zdobywaniu dodatkowych umiejętności. Podczas europejskiej wymiany młodzież zwiedzała łotewską stolicę oraz Siguldę niewielką miejscowość położoną ok 50 km na północny wschód od Rygi. Międzynarodowa grupa uczestniczyła również we wspólnych zajęciach z muzykoterapii z wykorzystaniem elementów tańca. Po 5 dniach cali i zdrowi wróciliśmy do kraju a zagraniczny wyjazd na długo pozostanie w naszej pamięci. Dziękujemy szczególnie naszemu koordynatorowi pani Barbarze Bauerek Matloch za perfekcyjne zorganizowanie wyjazdu.