Ostatnie wpisy

Archiwa

Zespół Szkół nr 6 uczestniczył w RDK

27.10.2017

W olimpiadzie uczestniczyła także Angelika Faucz, która zaśpiewała dla uczestników piosenkę oraz szkolna maskotka. Na Dni z Pasją odbywające się w ZST przygotowano film o niecodziennych pasjach ucznia szkoły Tymoteusza Bugli. Z kolei w ZS nr 6 dzięki wsparciu Miasta Rybnika zorganizowano warsztaty rękodzieła – przymierzalnia umiejętności i talentów podczas których młodzież wykonała: pachnące mydełka, świeczki, kartki okolicznościowe oraz serca zdobione techniką decoupage. Działanie szkolnego wolontariatu wpisało się jednocześnie  projekt  "Moje talenty na rynku pracy" odbywający się w RDK.  Uczestnicy projektu otrzymali dyplomy potwierdzające udział w warsztatach, a po skończonych zajęciach czekał na uczniów poczęstunek. Dniom Kariery towarzyszyły m.in.  warsztaty zorganizowane w szkole zatytułowane „Czyńcie sobie rynek pracy poddanym – diagnoza kompetencji, predyspozycji, uzdolnień”.  Ostatnim akcentem była konferencja pt. „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w okresie reformy edukacji”. W trakcie spotkania był czas na wystąpienia przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.