Ostatnie wpisy

Archiwa

Zespół Szkół uczestniczył w konferencji międzynarodowej

9.04.2014

W dniach od 7-8 kwietnia w Ustroniu zorganizowano międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną „Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych – między zmianą faktyczną a pozorowaną”. Spotkanie zorganizowane już po raz dziesiąty było kontynuacją wcześniejszych rozważań dotyczących procesu edukacji oraz wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych.

Organizatorem dwudniowego spotkania był Zakład Pedagogiki Specjalnej, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń środowiska zajmującego się osobami niepełnosprawnymi w aspekcie  teoretycznym, praktycznym, organizacyjnym.Obarom plenarnym towarzyszyły zajęcia w sekcjach oraz warsztaty. Uczestnicy odwiedzili także Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu Nierodzimiu.
 
 
W tym międzynarodowym spotkaniu uczestniczyli także przedstawicie Zespołu Szkół nr 6 z Rybnika. Konferencji towarzyszyły mini stoiska na których prezentowano prace wykonane przez osoby niepełnosprawne w tym przez uczniów naszej szkoły. Ponadto każdy uczestnik konferencji otrzymał upominek wykonany w naszej szkolnej pracowni ceramicznej. Współorganizatorami konferencji byli: Ostravská Univerzita v Ostravé, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego Feniks w Skoczowie i Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu Nierodzimiu.