Ostatnie wpisy

Archiwa

Zestaw podręczników dla Gimnazjum nr 19 Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku

12.07.2013

Aby nie wprowadzać w błąd uczniów oraz ich rodziców i opiekunów, zostały w tym miejscu podane jedynie te podręczniki, które należy zakupić i będą one wymagane na zajęciach szkolAby nie wprowadzać w błąd uczniów oraz ich rodziców i opiekunów, zostały w tym miejscu podane jedynie te podręczniki, które należy zakupić i będą one wymagane na zajęciach szkolnych.
Do pozostałych przedmiotów uczniowie naszej szkoły otrzymają podręczniki lub materiały przygotowane przez nauczyciela.

Przedmiot  Tytuł podręcznika
 j. polski kl. I  Język polski kl. I  WSiP (dla szkół specjalnych)
 j. polski kl. II  Język polski kl. II WSiP (dla szkół specjalnych)
 historia kl. I  Historia kl. I. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
 historia kl. II  Historia kl. II. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
 biologia kl. I  Puls życia I, A. Zdziennicka. Nowa Era
 biologia kl. II  Puls życia II,  A. Zdziennicka. Nowa Era
 zajęcia techniczne – Zajęcia techniczne (podręcznik), U. Białka. Wyd. Operon
– Zajęcia krawieckie (ćwiczenia), A. Jacek-Szabela
– Zajęcia kulinarne (ćwiczenia), M. Rybarska
 chemia kl. I  Chemia I, E. Megiel (dla gimnazjum specjalnego)