Ostatnie wpisy

Archiwa

ZS6 razem z UNICEF świętuje Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

25.11.2022

20 listopada przypadała 33 rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka najważniejszego dokumentu poświęconego dzieciom. Kolejny raz uczniowie i pracownicy ZS6 włączyli się w działanie UNICEF organizując w dniu 21 listopada Niebieski dzień i brali udział w spotkaniu na auli, na którym zapoznali się z artykułami Konwencji oraz poznali prawa przysługujące dzieciom. Celem tegorocznych obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych przez UNICEF jest przeciwdziałanie dyskryminacji, poprzez podkreślanie, że prawa dziecka dotyczą każdego dziecka – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności. W tym roku świętowaniu Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka towarzyszy szczególny przekaz, zwracający uwagę na kwestie różnorodności i tolerancji. Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i żadne dziecko nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania.